Pressinstitutet

 

 

Pressinstitutet var en ideell förening som ordnade fortbildning för yrkesverksamma journalister. Uppdraget kom från Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Båda organisationerna gav ekonomiskt bidrag till Pressinstitutet som hade tre och en halv anställda. Bidraget räckte till löner, hyra och telefon. För varje kurs tog institutet ut en avgift som täckte kostnaderna för kurserna, utvecklingsarbetet, marknadsföringen mm. Pressinstitutet ordnade i första hand tre slags kurser:

En stor del av Pressinstitutets verksamhet var huskurser på redaktionerna. Övriga kurser, s k öppna kurser var på en-tre dagar och ordnades för det mesta i Stockholm.


Domänen ägs för tillfället av en webbyrå i linköping som inte har några direkta planer med den utan väljer att upplysa sina besökare om att pressinstitutet inte längre finns.


Copyright © Pressinstitutet, Alla rättigheter förbehållna. Länkar.